Páteční tréninkové zkoušky obedience

23.09.2013 09:46

Ukázalo se, že kromě nácviku jednotlivých prvků je pro tým vemi důležitý také návyk na specifické podmínky a průběh závodu. Rozhodli jsme se tedy po domluvě s Lucií pro pravidelné pořádání takových specializovaných lekcí alespoň jednou za měsíc nebo za pět týdnů v pátek.

Představa:

Jednalo by se tedy o dvouhodinovou lekci pro 6 týmů. Každý tým by si zvolil sestavu pěti prvků své úrovně (případně by byly stanovené), které by předvedl ve zkouškovém provedení a jako na zkouškách by byl ohodnocen. Následovaly by opravy a konzultace. V přítomnosti šesti týmů by současně vzniklo dostatečně rušivé zkouškové prostředí :-).

Pokud bude poptávka takových speciálek vyšší než by uspokojila jedna lekce měsíčně, přidáme další :-).