Připravujeme další tréninky venku!Sledujte stránky.

 

FRISBEE  s MÍŠOU ANDROVOU

 
  
 
 
 
KDE:  Hledáme pro vás bezpečnou, travnatou plochu! ;o)
           
       
 
JAK:    hodina ve dvou týmech   (na žádost a za souhlasu všech
          
 
CENA:   
             
 
 
DŮLEŽITÉ!
 
-  respektujte, prosím, psišková pravidla přihlašování a odhlašování, pokud
   máte proti nim výhrady, vyslovte je hned nebo se nehlaste
 
-  do areálu doražte s vyvenčeným psem, nenechte ho očůrávat zdi,
   větší nehody ihned ukliďte
   uvnitř je jakékoli značkování přísně zakázáno a bude-li tým přistižen,
   může být pokutován až  částkou 250,- Kč
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ:   psisko-ob@seznam.cz
 
 

DUBEN